Blog Image

Mijn Blog

Schrijven, lezen en denken

Doe het!

We zijn een zakje lucht (gedicht)

Schrijven Posted on 20 Jan, 2014 09:51:57

We zijn een zakje lucht (gedicht)

We zijn een zakje lucht,

zonder dat geen klucht

geen zuchten over luchten,

geen geklaag – geen stuk in de kraag,

geen beweging in ons gemoed

geen oordeel over hoe ‘t moet,

geen gezang uit onze kelen,

geen ijdelheid om te kwelen,

leger leegte dan de lucht

zijn wij zonder dat zakje lucht

wat ons van binnen vult

met levenslucht

tot aan de laatste zucht.

Leo BesouwMissie Berlijn (boekbespreking)

Schrijven Posted on 16 Jan, 2014 11:45:06

Missie Berlijn (boekbespreking)

Op 10 januari 1934 werd Marinus van der
Lubbe in Leipzig onthoofd. Zo staat op de achterflap van het boek
“Missie Berlijn, In het voetspoor van Marinus van der Lubbe”. Het
boek is uitgekomen en gepresenteerd op 9 januari 2014. Het boek bevat
220 pagina’s, het is een roman, en uitgegeven door uitgeverij Gopher.
Ik was bij de presentatie op het van der Lubbehof in Leiden en daarna
op de nabijgelegen Bibliotheek.

Inmiddels heb ik het boek gelezen. Wat
is nu mijn leeservaring geweest? Ik vond het tamelijk adembenemend
zoals die Nederlandse jongeman in 1932-1934 (geboren in 1909) zijn
korte leven heeft beleefd en beleefd zou kunnen hebben, want het is
een roman. Maar wel voor wat betreft vooral de geschiedenis van zijn
brandstichting van de Rijksdag in Berlijn, zijn procesgang en
veroordeling en onthoofding door het naziregiem nauwkeurig volgens de
feiten. Boeiender echter is de zoektocht door de schrijver naar de
persoon van Marinus, vormgegeven in de zoektocht van Ernst, die in de
recente tijd op zoek gaat naar zijn en Marinus’ wortels en liefdes.

Dat leidt tot mooie karakter- en
gevoelsbeschrijvingen, hoe onder meer Rinus met zijn beperkte zicht
(75 %) “begon te hunkeren naar haar (Zizi ‘s) donkere
sprankelogen…” (pagina 65). Heel fysiek, heel lichamelijk
beschreven de (fictionele) liefde tussen Zizi en Rinus, bijvoorbeeld:
“Ze wàs hun tongen, ze wàs zijn ritmisch geslacht in
haar.”(pagina 79). Naast de goed gedocumenteerde rechtsgang, en
bijvoorbeeld een deel uit het psychiatrisch eindrapport voor de
rechtbank door Bonhoeffer en Zutt, levendige beschrijvingen van
gevoelens van de verlatenheid van Marinus. En de tocht van Ernst naar
Berlijn en Leipzig, het is alsof je er zelf bij bent.

Ook door (fictionele) brieven van Zizi
aan Marinus en van Rinus aan Zizi: heel mooi ingebed in het verhaal,
word je meegesleept in deze bijzondere geschiedenis, waarin de
liefde(s) van Ernst én van Marinus vele en wrede gezichten heeft.
Ook de oorlog heeft vele gezichten, vroege zoals in dit boek, rijpe
en woedende, zoals in het boek “10 mei 1940”, ook van George
Knottnerus, en rijpe en nageboorte, zoals in mijn boek “Noorderdorp”.

Een prachtig en vlot geschreven
verhaal, enerzijds berustend op harde historische feiten, anderzijds
op een zoektocht naar diepste gevoelens en twijfels over wat te doen/
gedaan bij vragen van liefde en medemenselijkheid en het onrecht wat
dat aangedaan kan worden. Zoek verder op www.gopher.nl
en maak dit verhaal mee!

Leo BesouwOpgewekt groen (gedicht)

Schrijven Posted on 13 Jan, 2014 09:16:10

Opgewekt groen (gedicht)

Groen opgewekt

groen label verstrekt

opgewekt van geest:

groen gezien: het meest

groen in d’aderen:

vroeger gewoon voor de vaderen,

groen als ‘t gras,

groen zelfs nu ‘t gas,

groene stroom: ‘t is een droom,

‘t zonnepaneel:

‘t scheelt merakels veel,

de rekening zakt en zakt

en ‘t is niet eens bekakt(ig)

streven: je hoeft er niet

eens linksig voor te wezen,

groenig keurmerk:

het is geen zeurmerk:

je moet erbij dus wezen!

Leo BesouwErik of het klein insectenboek (boekbespreking)

Schrijven Posted on 10 Jan, 2014 10:13:39

Erik of het klein insectenboek
(boekbespreking)

Godfried Bomans, zoals ik hem kende,
dat beeld rijst voor mij op als ik het boekje van de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (2013) las: “Erik
of het klein insectenboek”, met een voorwoord door Philip Freriks,
een lofrede door Midas Dekkers, en verschillende voorwoorden en een
ten geleide bij diverse drukken, van Godfried Bomans zelf, als
toegift (Eerste druk 1940).

Maar ik heb hem beter leren kennen, als
de man die (in 1946) de (toen negen miljoen) insecten in Nederland
met profetische en milde maar ook genadeloze inslag op de korrel nam,
in het vizier, mensen dus van “de Lijst” van zijn schilderij
waarover de kleine jongen droomt op zijn slaapkamertje, in het echt
dus over “Grote Insecten” ( pagina 132).

In alle bescheidenheid creëert
Godfried een beeld van een samenleving met bijzonder menselijke
trekken, in goed- en slechtheid, in het najagen van “honing”, de
beredenerende mens die te weinig ruimte laat voor intuïtie, die
meegesleept wordt door heersende waan-werkelijkheden. Profetisch ook,
want wat hij schreef in 1939 en in 1940 verscheen, roept op de
latere bladzijden, op pagina 117 (van de in totaal 139), het beeld op
van het begin van de oorlogsjaren in 1940, voor de goede verstaander:
“… mannetjes mieren… als ze er geweest waren, zouden ze
stellig tot de laatste man gevallen zijn (applaus)… aan de
vreselijke slag tegen de grasmieren, in de lente van dat jaar… “
( het is dan 1940?).

Op pagina 120 verklaart een grijze
werkmier op plechtige toon in een toespraak dat hij gelooft dat de
kleine Erik, zo klein als de mier, “een geheim verbergt”. En even
verder , gissend naar de afkomst van Erik Pinksterblom, stelt de
werkmier “Misschien kunnen wij hem helpen? …En als er gevochten
moet worden: ik stel mijn angel beschikbaar! “ Dan barstte er een
oorlogslied los.: … en wie een angel bezat had de hand aan het
gevest geslagen.”… En op pagina 125-126 : “de ongelijke strijd
duurde slechts kort… er… gonsde een hoog toornig gezoem door de
lucht…” Na een oorverdovend gegons… was het een verschrikkelijk
gevecht.. maar een straal scherp en bijtend vocht recht in het
gezicht bracht hem terug in bed, in zijn eigen kamer, met beide
vuisten zijn ogen uitwrijvend.”

De erna volgende voorwoorden maken
duidelijk dat sommige insectologen hem kennelijk niet hebben
begrepen, en dat beschrijft hij op zijn typische Godfried Bomans-
manier. Voortreffelijk!

Leo BesouwVertrekpunt (gedicht)

Schrijven Posted on 06 Jan, 2014 09:56:32

Vertrekpunt (gedicht)

Als doen wat je kunt

vertrekpunt is,

is er weinig mis,

kun je zeggen,

maar na enig overleggen

met jezelf of menig ander

is het toch een bron van zorg

wat ‘t is, de beste borg,

voor wat er voor de ogen kwam:

is ‘t voor nu, of ook voor later,

hoe wordt de daad geen kat

in de zak, of flater,

hoe te bereiken wat we

willen ijken, wie geeft ons raad

bij de penibele daad

die verder kan strekken

dan in de verbeelding

van dwazen en gekken?

Leo BesouwSterf… (gedicht)

Schrijven Posted on 30 Dec, 2013 10:48:45

Sterf… (gedicht)

Sterf op ‘t erf

van je ouder,

met wie je stond

schouder aan schouder,

met vereelte handen,

verrotte tanden

die maalden het dagelijks brood,

de ogen die staarden

in dezelfde sloot

van gedachten en krachten

die je omringden

van zin en leven

in ‘t ondermaanse gegeven.

Leo BesouwMuzen (gedicht)

Schrijven Posted on 18 Dec, 2013 13:37:49

Muzen (gedicht)

Zingen, dansen en poëzie

dat is zoals ik het leven zie:

zonder dat is het altijd wat,

van traan tot kramp

van helling tot ramp.

Zingen, dansen en poëzie

al deze drie verbinden

het zoeken van de ziel

wat anders niet te achterhalen viel:

de zin van ons bestaan,

het waarom van ons voortgaan –

de weg van het tasten

naar gloed en vuur,

het doorbreken van de muur

van stilstaan, trillen, beven:

zin beléven aan ‘t leven!

Leo BesouwSerieverwekkers (gedicht)

Schrijven Posted on 16 Dec, 2013 09:50:23

Serieverwekkers (gedicht)

Series verwekken,

iedereen doet het:

BMW begon ermee,

Philips volgde, snel, gedwee:

series tandenborstels

series vertellingen

series kwellingen

bij tandartsen, series

opwellingen bij schrijvers

en dichters, bij vredestichters,

bij oorlogszuchtigen,

de kanonnen, de vliegtuigen,

de typen bommen.

Series postzegels –

series egels – door de Schepper,

series vliegenmeppers,

series apen groeiden voort,

series mensen, ook al,

zoals het hoort,

en dan nog het heelal

met vele nevels,

vele zonnen, vele manen,

we mogen ons wanen

in ‘n oneindig heelal,

maar is er ook een eindknal?

Leo Besouw« PreviousNext »