Alzheimer (gedicht)

Alzheimer

ik mijmer

met de jaren

langer over ‘t sparen

van de kop voordat de strop

des doods mij wil omarmen,

hoe bij te blijven en helder

in ‘t beklijven van ‘t heden,

niet vastgespijkerd aan ‘t verleden,

maar bezig blijven met ‘t nu

en morgen – kan ik blijven

zorgen voor mijn tuin

en lief, komt niet de

dag als dief mij ‘t warm

ontstelen die alles doet

vergelen, en op den duur

in grijs, voor altijd

van de wijs, en opgesloten

in een leeg heelal

waarin ik slechts

verdwalen zal?

Leo Besouw