Sadistisch universum? (gedicht)

De wereld van het boek

dat klinkt wel heel erg kloek

het universum van het woord

wanneer zoveel dat ‘t je stoort

in ‘t waarnemen der kleine

dingen die ons schijn’ ongemerkt

daag’lijks omringen,

anders dan de wereld van ‘t boek

dat moet gelezen, omdat ‘t moet,

de kasten vol –

de hersens afgeladen met

Murakami’s en andere daden

van schrijvers die ons vangen

met hun boeken die ons zoeken,

naar vervulling helpen,

misschien verhulling

van wellicht een tikje kwellen,

van ons zielezuchten

naar nog meer

van deze heil’gen

voor onze eer

als ervaren lezers,

wellicht misschien

als moderne gebedsgenezers

in ‘t zoeken van de zin

der onbevredigde lees-kwelling?

Leo Besouw